x
آموزش کافی شاپ

دوره آموزش کافی شاپ بصورت خصوصی

آموزش کافی شاپ ملک کافی شاپ در این مقاله آموزش کافی شاپ خب شما ابتدا نیاز به یک فضا برای کافی شاپتان دارید و این ملک باید متناسب با کافه شما باشد , ببینید کمال گرا نباشید فضای داخلی با…

راهنمای درست آسیاب کردن قهوه

راهنمای درست آسیاب کردن قهوه

راهنمای درست آسیاب کردن قهوه: چگونه و چه مقدار قهوه ام را آسیاب کنم؟ با چه ابزاری این کار را انجام دهم؟ یک کافی لاور زمانی در دم آوری قهوه ناموفق است که از میزان آسیا کردن آن بی خبر…